ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΧΑΡΤΗΣ

Diputación de Palencia
Adesper
Servima

CoraNe

AEGEAS

Agrointitut Nitra

Siskali

 • Diputación de Palencia
  Adesper
  Servima

 • CoraNe

 • AEGEAS

 • Agrointitut Nitra

 • Siskali

  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
  Diputaciónde Palencia

  Diputación
  de Palencia

  Το Επαρχιακό Συμβούλιο της Palencia είναι ένας θεσμός στην Ισπανία που διαχειρίζεται την αυτοδιοίκηση μιας επαρχίας.

  • Diputaciónde Palencia
  • Diputación
   de Palencia

   DIPUTACION DE PALENCIA Το Επαρχιακό Συμβούλιο της Palencia είναι ένας θεσμός στην Ισπανία που διαχειρίζεται την αυτοδιοίκηση μιας επαρχίας. Η επαρχία είναι μια τοπική οργάνωση που συγκροτείται από δήμους που έχουν τους δικούς τους νόμους και που μπορούν να τους χρησιμοποιούν.

   Αυτές είναι οι λειτουργίες αυτού του θεσμού:

   1. Συντονισμός των δημοτικών υπηρεσιών με στόχο να εξασφαλιστεί η μέγιστη απόδοση.
   2. Παροχή τεχνικής, νομικής και οικονομικής βοήθειας στα δημοτικά συμβούλια, και ιδίως σε εκείνα με τους λιγότερους οικονομικούς πόρους.
   3. Παροχή δημόσιων υπηρεσιών, από μικρούς δήμους προς μεγάλες περιφέρειες.
   4. Συνεργασία για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και η δημιουργία ενός σχεδίου για την επαρχία.
   5. Προώθηση γενικά των συμφερόντων της επαρχίας.

   Το Diputación de Palencia είναι ένας δημόσιος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης που αναπτύσσει δημόσιες πολιτικές στην επαρχία της Palencia και στους κατοίκους της, καθώς και συνεργάζεται με την κεντρική διοίκηση του κράτους.

   Στις κύριες δραστηριότητές της, μπορούμε να βρούμε την τεχνική και οικονομική βοήθεια για την πραγματοποίηση πιθανών έργων στους τομείς: κοινωνικές υποθέσεις, γυναίκες, νεολαία και κοινωνικές υπηρεσίες.

   Όσον αφορά την απασχόληση, το συμβούλιο επιδιώκει να εργαστεί στην αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον, τις υποδομές και τον εξοπλισμό.

   Τέλος, το επαρχιακό συμβούλιο της Palencia ασχολείται με την κληρονομιά, την πολιτιστική προώθηση και τη συμμετοχή των πολιτών.

  • Diputaciónde Palencia
    ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
  SERVIMA

  SERVIMA

  Η περιβαλλοντική συμβουλευτική εταιρεία SERVIMA, ειδικευμένη στις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που σχετίζονται με την ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και την ΑΕΙΦΟΡΙΑ, έχει δύο συμπληρωματικούς…

  Agroinstitut Nitra

  Agroinstitut Nitra

  Το Agroinstitut Nitra είναι εκπαιδευτικό Ίδρυμα του Υπουργείου Γεωργίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σλοβακικής Δημοκρατίας, το οποίο ιδρύθηκε το 1967.

  SIKSALI ARENDUSSLETS MTÜ

  SIKSALI ARENDUSSLETS MTÜ

  Το Siksali είναι ένας μη κερδοσκοπικός περιφερειακός οργανισμός στη νοτιοανατολική Εσθονία που δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της τυπική; και άτυπης εκπαίδευσης, της…

  Aegeas

  Aegeas

  Η ΑΙΓΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ είναι ένα εκπαιδευτικό κέντρο για ενήλικες, που βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας.

  Adesper

  Adesper

  Η AGRUPATION ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ADESPER) είναι ένας μη κερδοσκοπικός εθνικός οργανισμός με νομική προσωπικότητα. ιδρύθηκε ως “Ένωση”.

  Corane

  Corane

  Η CoraNE είναι μια Πορτογαλική μη κερδοσκοπική οργάνωση με ένα μεγάλο εύρος αρμοδιοτήτων και εμπειριών στον τομέα της τοπικής και αγροτικής ανάπτυξης, που δημιουργήθηκε το 1995, …

  • SERVIMA
  • Agroinstitut Nitra
  • SIKSALI ARENDUSSLETS MTÜ
  • Aegeas
  • Adesper
  • Corane
  • SERVIMA

   Η περιβαλλοντική συμβουλευτική εταιρεία SERVIMA, ειδικευμένη στις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που σχετίζονται με την ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και την ΑΕΙΦΟΡΙΑ, έχει δύο συμπληρωματικούς τομείς δράσης: Τεχνικό Τμήμα (Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Εκπαίδευση) και Τμήμα Προγραμμάτων, που περιλαμβάνει την Εκπαίδευση, την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την ερμηνεία της Κληρονομιάς.

   Εκτός από το προσωπικό της εταιρείας, η επαγγελματική ομάδα διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών που προσφέρουν ικανοποιητική ανταπόκριση σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Περιλαμβάνει επαγγελματίες με πολύ διαφορετικά προσόντα: Βιολόγοι, Μηχανικοί, αρχαιολόγοι, γεωγράφοι, εκπαιδευτικοί, εικονογράφοι, κλπ Μια διεπιστημονική ομάδα που μας επιτρέπει να επιτύχουμε μια συνολική και σφαιρική θεώρηση του έργου μας και, ταυτόχρονα, δημιουργεί ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας στις υπηρεσίες μας.

   Η SERVIMA S.L. και η κύρια ομάδα της έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 18 χρόνια εμπειρίας αναπτύσσοντας κυρίως τις ακόλουθες δραστηριότητες:

   • Σχολικά προγράμματα, εκστρατείες ενημέρωσης, επικοινωνία και περιβαλλοντικές πληροφορίες.
   • Εργαστήρια και δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές.
   • Υλοποίηση προγραμμάτων και ερμηνειών της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, σε αγροτικές και αστικές περιοχές, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
   • Εκπαιδευτικές και ερμηνευτικές διαδρομές και δρομολόγια.
   • Εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό. Περιβαλλοντικές εκδόσεις.
   • Εκθέσεις, μουσειακό έργο, οπτικοακουστικό και εκπαιδευτικό υλικό.
   • Στρατηγικές για την επικοινωνία και τη διάδοση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων διαφόρων διοικήσεων.
   • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σχέδια παρακολούθησης περιβάλλοντος και άλλα τεχνικά έργα.

   Έχει υλοποιήσει περισσότερα από 40 εκπαιδευτικά προγράμματα και εκστρατείες σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ορισμένα από αυτά έχουν αναγνωριστεί με βραβεία όπως το βραβείο για το πρόγραμμα Βελτίωσης και Εκπαιδευτικής Καινοτομίας που ανατέθηκε από την εκπαιδευτική διοίκηση), 20 εκθέσεις με οπτικοακουστικό υλικό και υλικό πολυμέσων, 35 υλικά με δημοσιευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, 28 προγράμματα κατάρτισης, 12 προγράμματα και δραστηριότητες προβολής, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού περιβαλλοντικών διαδρομών και δρομολογίων.

   Οι κυρίως ομάδες-στόχοι του έργου που έχει παραχθεί από τη SERVIMA, S.L. είναι: η εκπαιδευτική κοινότητα (καθηγητές και φοιτητές), η τοπική αυτοδιοίκηση, (οι δήμοι, οι ενώσεις ...), η περιφερειακή διοίκηση (διάφορα τμήματα της Castilla-León), οι ενώσεις νέων και η εκπαίδευση ενηλίκων.

  • Agroinstitut Nitra

   Το Agroinstitut Nitra είναι εκπαιδευτικό Ίδρυμα του Υπουργείου Γεωργίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σλοβακικής Δημοκρατίας, το οποίο ιδρύθηκε το 1967. Το Agroinštitút Nitra προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, ιδίως στον τομέα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και των γεωργικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

   Οι κύριοι στρατηγικοί στόχοι του Agroinstitut είναι:

   • Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στον γεωργικό τομέα.
   • Εκπαίδευση αγροτών
   • Εκπαίδευση συμβούλων
   • Συντονισμός συμβουλευτικών κέντρων στη Σλοβακία

   Συνεργάζονται με πολλούς οργανισμούς στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και εκτός του τομέα αυτού. Οι μακροχρόνιοι εταίροι μας είναι οι MPRV SR, PPA, σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστήμια, επαγγελματικές ενώσεις και οργανώσεις, ΜΚΟ και γραφεία εργασίας. Η Agroinstitut έχει μια σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη και εκτέλεση διμερών και πολυμερών διεθνών προγραμμάτων (προγράμματα LLP Leonardo da Vinci, Grundtvig, διάφορα διμερή προγράμματα) καθώς και δράσεις κινητικότητας. Εμπειρία στην υλοποίηση του σχεδίου κινητικότητας ως οργανισμού υποδοχής στο πλαίσιο του προγράμματος διμερούς συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος LLP (Φλάνδρα, Ελλάδα, Καζακστάν, Ολλανδία ...).

   Το τμήμα νέων τεχνολογιών του οργανισμού μας παρέχει επίσης υπηρεσίες πληροφορικής για ζητήματα γεωργικού τομέα (ανάπτυξη ιστοτόπου, ανάπτυξη ηλεκτρονικής μάθησης, γραφιστική και εκτύπωση).

   Η Agroinstitut εξασφαλίζει την ανάπτυξη και εφαρμογή της έννοιας και της στρατηγικής της εκπαίδευσης και της κατάρτισης μέσω διαπιστευμένων προγραμμάτων κατάρτισης σε διάφορους τομείς.

  • SIKSALI ARENDUSSLETS MTÜ

   SΤο Siksali είναι ένας μη κερδοσκοπικός περιφερειακός οργανισμός στη νοτιοανατολική Εσθονία που δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της τυπική; και άτυπης εκπαίδευσης, της περιβαλλοντικής συνείδησης και της αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του αγροτικού τουρισμού.

   Το Κέντρο βρίσκεται στην περιοχή των συνόρων, κοντά στη Λετονία και τη Ρωσία, στην άκρη του φυσικού πάρκου Haanja, που έχει τη φυσική πηγή του Gerat για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού. Πρόκειται για ένα από τα πλέον υπανάπτυκτα μέρη της χώρας, με την υψηλότερη ανεργία και τους χαμηλότερους μισθούς. Ο πληθυσμός μειώνεται συνεχώς, και πολλοί άνθρωποι μετακινούνται σε μεγαλύτερες πόλεις ή στο εξωτερικό

   Το Κέντρο δημιουργήθηκε το 2002 για να βοηθήσει τους αγρότες να βρουν νέες ιδέες για εναλλακτικές οικονομικές δραστηριότητες στην ύπαιθρο και ο αγροτικός τουρισμός και ο οικοτουρισμός μπορούν να θεωρηθούν ως τέλειες δυνατότητες για ανάπτυξη. Με αυτή την έννοια, η κύρια ομάδα στόχου μας είναι ο αγροτικός πληθυσμός, συμπεριλαμβανομένων και των ανέργων, που διατρέχουν τον κίνδυνο του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού λόγω της περιφερειακής και της δύσκολης κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης. Ψάχνουμε διαρκώς τρόπους για να βελτιώσουμε τη ζωή σας, να βρούμε νέες δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας, να ενεργοποιήσουμε τις αγροτικές περιοχές κ.λπ.

   Για περισσότερα από 10 χρόνια έχουμε συνεργαστεί σε περισσότερα από 20 προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, συνεργασία με τον τομέα του αγροτικού τουρισμού (ο οποίος συχνά συνδυάζει τόσο τους μικρούς γεωργικούς τομείς όσο και τους τομείς των τροφίμων). Όσον αφορά την εργασία με τους άνεργους και το επιχειρηματικό πνεύμα, συμμετείχαμε σε ένα πρόγραμμα κοινής δράσης PROACT και στο πρόγραμμα Grundtvig 1 CAERA, με τα οποία έπρεπε να ενεργοποιήσουμε τις άνεργες γυναίκες των αγροτικών περιοχών να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Οι άνεργοι αποτελούν μια σημαντική ομάδα στόχου πολλών από τα έργα μας για το LdV ToI.

   Το 2003-2005 συμμετείχαμε σε ένα πρόγραμμα Κοινής Δράσης - Προώθηση αγροτικών ευκαιριών και πολιτιστικών παραδόσεων. Εκτελούμε διαφορετικά μαθήματα κατάρτισης για νέες γυναίκες που ζουν σε αγροτικές περιοχές και που θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση ή να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας

   Το 2005-2007 συμμετείχαμε σε ένα 2ετές πρόγραμμα Grundtvig 1 CAERA - Πρόγραμμα σπουδών για την εκπαίδευση ενηλίκων σε αγροτικές περιοχές. Το πρόγραμμα συνδύαζε τα θέματα της αγροτικής ενεργοποίησης και του αγροτικού τουρισμού σε ένα σύνολο μαθημάτων κατάρτισης και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων για τους ευρωπαίους κατοίκους της υπαίθρου.

   Το 2006-2008 συμμετείχαμε στο δύο ετών πιλοτικό πρόγραμμα Leonardo da Vinci: “Πώς να διαχειριστώ τις δεξιότητές μου”, ένα πρόγραμμα ώστε να μπορέσουν οι άνεργοι να αξιολογήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους για να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στον τομέα του τουρισμού.

   Το 2007-2009 συμμετείχαμε σε ένα πρόγραμμα μεταφοράς καινοτομίας Leonardo da Vinci AGRONATUR, ένα πρόγραμμα που συνδυάζει ενεργό τουρισμό και φυσικό τουρισμό για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές.

   Συνολικά, έχουμε ολοκληρώσει περισσότερα από 100 προγράμματα (διεθνή, εθνικά, περιφερειακά και τοπικά) με την SDC ως συντονιστή ή εταίρο. Έχουμε επίσης περισσότερα από 10 χρόνια συνεργασίας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και οργανισμούς χάρη στα προγράμματα Leonardo da Vinci και Grundtvig, με το Σουηδικό Ινστιτούτο, το Σκανδιναβικό Συμβούλιο Υπουργών κλπ., Να αναφέρουμε επίσης τα πολλά εθνικά προγράμματα της Εσθονίας. Έχουμε φιλοξενήσει δεκάδες προγράμαμτα κινητικότητας από ολόκληρη την Ευρώπη.

   Η SDC ορίστηκε επίσημος εταίρος συνεργασίας του Εσθονικού Κέντρου Περιβαλλοντικών Επενδύσεων και συντονίζει το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος στην επαρχία Võru από το 2003-2009. Η SDC θα συμμετάσχει στο έργο, συμμετέχοντας σε όλες τις συμφωνηθείσες δραστηριότητες. Θα χρησιμοποιήσουμε τα δίκτυα διάδοσης για τη διάδοση του έργου τόσο στην Εσθονία όσο και στο εξωτερικό. Θα διοργανώσουμε μια συνάντηση έργου στην Εσθονία και είμαστε πρόθυμοι να φιλοξενήσουμε πρόσθετες μετακινήσεις στην Εσθονία.

  • Aegeas

   Η ΑΙΓΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ είναι ένα εκπαιδευτικό κέντρο για ενήλικες, που βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας. Σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εξοπλισμένο με όλες τις απαραίτητες ανέσεις, προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες εκπαίδευσης σε διάφορους τομείς.

   Ο οργανισμός προσφέρει ιδιαίτερα απαιτητικές ειδικότητες για τους σπουδαστές του, παρέχοντας έτσι μια βιώσιμη λύση για τη μελλοντική επαγγελματική τους εξέλιξη.

   Εκτός από τις προαναφερθείσες υπηρεσίες, η ΑΙΓΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ συνεργάζεται επίσης με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή μεμονωμένα άτομα που διατρέχουν τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως οι άνεργοι, οι NEETS, οι άνθρωποι που κατοικούν σε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές κλπ. Προκειμένου να τους παράσχει τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την επιτυχή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, ο οργανισμός υλοποιεί εξατομικευμένα σεμινάρια που συνοδεύονται από καθοδήγηση και επαγγελματικές συμβουλές, καθώς και εργασιακές πρακτικές με συνεργαζόμενες εταιρείες.

   Ο οργανισμός έχει επίσης έναν συνεπή ευρωπαϊκό προσανατολισμό, δεδομένου ότι έχει ως στόχο να συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων και συναφών δραστηριοτήτων, με κύριο στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας και τη βελτίωση της δια βίου μάθησης ως μέσο επιτυχούς σταδιοδρομίας.

   Οι δραστηριότητες της ΑΙΓΕΑΣ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΗ συνοψίζονται στα εξής:

   1. Παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες σε ειδικά απαιτητικές ειδικότητες από την τρέχουσα ελληνική αγορά εργασίας, συνοδευόμενη από μέτρα που ευνοούν την απασχολησιμότητα των σπουδαστών.
   2. Την παράδοση εθνικών σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης προσαρμοσμένων για ανέργους, ομάδες που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό και επαγγελματίες που πρέπει να ενημερώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Το εκτεταμένο δίκτυο έμπειρων συνεργατών του οργανισμού είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό των προγραμμάτων κατάρτισης ανάλογα με τις ανάγκες κατάρτισης κάθε ομάδας-στόχου, για την οργάνωση των συνοδευτικών μέτρων καθώς και για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας κάθε ομάδας (παρεμβάσεις, μάθηση και απασχόληση κ.λπ.)
   3. Εντατικές προσπάθειες για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής διάστασης των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, προκειμένου να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες δικτύων που αφιερώνονται στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και γνώσεων στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και της διά βίου μάθησης.
  • Adesper

   Η AGRUPATION ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ADESPER) είναι ένας μη κερδοσκοπικός εθνικός οργανισμός με νομική προσωπικότητα. ιδρύθηκε ως "Ένωση".

   Αποτελείται από διαφορετικές φυσικές και νομικές οντότητες και οργανισμούς, ενώσεις, ΜΜΕ και κοινωνικούς φορείς που διαθέτουν μια μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση της αγροτικής ανάπτυξης, προβαίνοντας σε δράσεις κατάρτισης και δημιουργώντας νέους τομείς απασχόλησης. (αυτοαπασχόληση, γεωργικοί συνεταιρισμοί και αγροτικές ΜΜΕ).

   Ο κύριος στόχος της Adesper είναι να αποφευχθεί το υψηλό επίπεδο μείωσης του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές. Η Adesper θέλει να σταθεροποιήσει τον πληθυσμό αυτών των αγροτικών περιοχών καθώς και να προωθήσει τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στο αγροτικό περιβάλλον.

   Το κύριο ενδιαφέρον της Adesper είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των ατόμων σε αυτούς τους νέους τομείς της απασχόλησης καθώς και η χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας για την κατάρτιση και τη διδασκαλία των κοινωνικά ευπαθών ομάδων (γυναίκες αγρότες, νέοι που αναζητούν την πρώτη τους απασχόληση, κοινωνικά απομονωμένα άτομα, ανάπηροι, άτομα που πρέπει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας ... κ.λπ.).

   Στο πλαίσιο του στόχου αυτού, η ADESPER εργάστηκε σκληρά σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα, προγράμματα Leonardo da Vinci, LEADER, LIFE, INTERREG και EQUAL, προκειμένου να δουλέψει για την επαγγελματική εξειδίκευση των νέων σε αγροτικές περιοχές, την επαγγελματική τους κατάρτιση, την γεωργική ανάπτυξη και την προστασία του αγροτικού περιβάλλοντος.

   Η ADESPER ανήκει στην " Spanish Development Partnership ", η οποία εκτελεί διάφορα περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα σε διάφορους τομείς γεωργικής αγροτικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης.

   Έχει μεγάλη εμπειρία στον τομέα της αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης. Ασχολείται με αυτή με ένα διπλό τρόπο: κατάρτιση και δημιουργία θέσεων εργασίας. Με τον τρόπο αυτό, προωθεί τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης ως τρόπο αποφυγής της ερήμωσης της υπαίθρου και βελτίωσης των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών στις αγροτικές περιοχές.

   Έχει σημαντική εμπειρία στην τοπική ανάπτυξη και τη διακρατική συνεργασία, καθώς και στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων.

   Η ένωση έχει συμμετάσχει προσθέτοντας την αγροτική κληρονομιά στην κοινοτική πρωτοβουλία Interreg. Πρωτοβουλίες όπως η Καινοτομία και η ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος στο δίκτυο Nature 2000.

   Έχει συμμετάσχει στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη διαχείριση των φυσικών πόρων που σχετίζονται με τις δασικές και αγροτικές περιοχές στο Fundación Biodiversidad.

   Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν για την επαγγελματική κατάρτιση σε διακρατικά προγράμματα στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo Da Vinci. Με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας, η ADESPER έχει συμμετάσχει σε περίπου 14 προγράμματα Leonardo Da Vinci, με επίκεντρο την προσαρμογή και τη μεταφορά καινοτόμων έργων στις αγροτικές περιοχές, προωθώντας έτσι την αγροτική ανάπτυξη, την αυτοαπασχόληση και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

   Η ADESPER έχει συμμετάσχει στη συνδιαλλαγή εργασίας στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL.

   Έχει αναπτύξει και υλοποιήσει προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού, σχεδιασμού σκοπιμότητας και δημιουργίας επιχειρήσεων στο πλαίσιο του έργου AMBIEMPLEAte "Στρατηγική Διαπεριφερειακής Συνεργασίας για την προώθηση της κατάρτισης και της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας σε αγροτικές περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής αξίας που ανήκουν στο δίκτυο NATURA 2000".

   Συνεργάτης και συγγραφέας του προγράμματος "Αποκατάστασ των δασών με καστανόδεντρα και διατήρηση της γενετικής τους βιοποικιλότητας καθώς και του τοπίου στο El Valle de Tietar και στο Las Médulas".

  • Corane

   Η CoraNE είναι μια Πορτογαλική μη κερδοσκοπική οργάνωση με ένα μεγάλο εύρος αρμοδιοτήτων και εμπειριών στον τομέα της τοπικής και αγροτικής ανάπτυξης, που δημιουργήθηκε το 1995, με στόχο την γνωστή περιοχή Terra Fria Transmontana (Cold Land), και η οποία συστάθηκε από τους δήμους Bragança, Miranda do Douro, Vimioso και Vinhais. Η ομάδα αποτελείται από ειδικευμένους τεχνικούς διαφόρων περιοχών (9 άτομα).

   Ο κύριος στόχος της δημιουργίας της είναι η κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης, της προώθησης και της κεφαλαιοποίησης των τοπικών δυνατοτήτων μέσω της προώθησης της αξιοποίησης και της κεφαλαιοποίησης των τοπικών δυνατοτήτων διαμέσου της υλοποίησης αναπτυξιακών έργων στην περιοχή. Η αξιοποίηση των ενδογενών πόρων (φυσικών, πολιτιστικών κ.λπ.) διατηρώντας πάντοτε σε προοπτική την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Η εργασία γίνεται με πρωτοβουλία της CoraNE ή σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς.

   Ο CoraNE θεωρείται σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη του εδάφους παρέμβασής του, αναγνωρισμένο από τα θεσμικά όργανα και από το ευρύτερο κοινό. Ένας από τους στόχους της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης του CoraNE είναι η υλοποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού, των τεχνικών και των διαχειριστών του θεσμικού πλαισίου και του τοπικού πληθυσμού εν γένει.

   Ο CoraNE προωθεί την εκπαιδευτική δραστηριότητα στο πλαίσιο του Άξονα 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανθρώπινο Δυναμικό (POPH), ιδιαίτερα στις τυπολογίες 2.2 - Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων (AET) και 2.3 - Πιστοποιημένοι Αρθρωτοί Σχηματισμοί (FMC), από το 2008. Συνεχίζει την αποστολή προώθησης της ανάπτυξης του εδάφους που ενισχύει τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους και την τόνωση της δικτύωσης.

   Η εμπειρία μέσω προγραμμάτων: Leader II, Leader + και PRODER. Life, Interreg, Leonardo, Equal, Ισότητα ανδρών και γυναικών, POEFDS, Agro, Agris, ON και POPH.

   Ως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός τοπικής ανάπτυξης, ο CoraNE διαδραματίζει σημαντικό και αυξανόμενο ρόλο στην παροχή ευκαιριών και διαδραματίζει επίσης ζωτικό ρόλο στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή της συμμετοχικής δημοκρατίας.

   Ο CoraNE είναι ένας καλά εδραιωμένος τοπικός αναπτυξιακός οργανισμός με ποικίλες εμπειρίες, τεχνογνωσία και ικανότητες για τη ζωτική συνεργασία μεταξύ διεθνών, εθνικών και τοπικών φορέων. Ως μη κυβερνητικός οργανισμός, ο CoraNE χρειάζεται να προωθήσει τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των εταίρων του για να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του ως παράγοντας στην υλοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

   Η εμπειρία των 20 ετών που εξελίσσονται μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα μας δίνει προφανώς την εμπειρία και τις ικανότητές μας ως LAG. Ειδικά μέσω του θεματικού προγράμματος αναπτύξαμε μεγάλη εκπαίδευση, συμμετείχαμε στην Ευρωπαϊκή Επιστολή Βιώσιμου Τουρισμού στο Montesinho και στο Douro Internacional Natural Parks και υλοποιήσαμε το εμπορικό σήμα Parks With Life (έργο EQUAL με ποιοτικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές και εδαφικές φροντίδες).

   Ο CoraNE είναι εταίρος άλλων δύο προγραμμάτων συνεργασίας που σχετίζονται με το έργο: Ambiempleate (που αποσκοπεί στη δημιουργία απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές) και Aldeias de Portugal (πορτογαλικά χωριά), ένα δίκτυο για την προώθηση της βιωσιμότητας των αγροτικών χωριών στο βόρειο τμήμα της Πορτογαλίας.

  • SERVIMA
  • Agroinstitut Nitra
  • SIKSALI ARENDUSSLETS MTÜ
  • Aegeas
  • Adesper
  • Corane
  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
  (Español)
  Ministerio Y Sepi

  Cofinanciado por el programa ERASMUS+ de la Union Europea.
  PROYECTO 2016-1-ES01-KA201-025378

  Esta publicación refleja solamente el punto de vista del autor y la Comisión Europea no es responsable del uso que de ella pueda hacerse.

  (Español)

  Coordinador

  Diputación de Palencia
  • Diputación de Palencia
  • Diputación de Palencia

   Diputación Provincial de Palencia es la Institución en España para administrar el gobierno autónomo de una provincia. Una provincia es una organización local para agrupar ayuntamientos que tienen sus propias leyes y pueden hacer uso de ellas.

   Estas son las funciones de esta institución:

   1. Coordinar los servicios municipales para asegurar un desempeño adecuado.
   2. Asistencia técnica, jurídica y financiera a los ayuntamientos, especialmente a aquellos con menores recursos financieros.
   3. Prestación de servicios públicos desde pequeños ayuntamientos a amplias regiones.
   4. Colaborar en el desarrollo económico y social y hacer una planificación para el distrito provincial.
   5. Promover en general los intereses de la provincia en particular.

   Diputación de Palencia es una institución pública local para desarrollar políticas públicas en la provincia de Palencia y sus habitantes, así como para cooperar con la administración central del Estado.

   Como sus principales actividades, podemos encontrar asistencia técnica y financiera para hacer posibles proyectos en estas áreas: asuntos sociales, mujeres, juventud y servicios sociales.

   Concernig al empleo, la "Diputación" busca desarrollo rural, medio ambiente, infraestructuras y equipamientos.

   Finalmente, la "Diputación" se ocupa de la herencia, la promoción cultural y la participación ciudadana.

   https://www.diputaciondepalencia.es
  • Diputación de Palencia
  (Español)

  Socios
  Asociación Estratégica

  SERVIMA
  Agroinstitut Nitra
  SIKSALI ARENDUSSLETS MTÜ
  Aegeas
  Adesper
  Corane
  • SERVIMA
  • Agroinstitut Nitra
  • SIKSALI ARENDUSSLETS MTÜ
  • Aegeas
  • Adesper
  • Corane
  • SERVIMA

   La empresa de consultoría ambiental SERVIMA especializada en SERVICIOS EDUCATIVOS relacionados con PATRIMONIO, MEDIO AMBIENTE y SOSTENIBILIDAD.IT cuenta con dos áreas de actuación que se complementan: Departamento Técnico (Consultoría y Estudios) y Departamento de Programas, que incluye Formación, Educación y Medio Ambiente Y la interpretación del patrimonio.

   Además del personal de la empresa, el equipo profesional cuenta con una gran red de colaboradores que ofrecen una respuesta satisfactoria a una amplia gama de servicios. Incluye profesionales con calificaciones muy diferentes: Biólogos, Ingenieros, Arqueólogos, Geógrafos, Educadores, Ilustradores, etc. Un equipo multidisciplinario que nos permite lograr una visión inclusiva y global de nuestros trabajos y, al mismo tiempo, facilita el cumplimiento de un alto nivel de calidad en nuestros servicios.

   SERVIMA S.L. Y su equipo principal ha acumulado 18 años de experiencia desarrollando principalmente las siguientes actividades:

   • Programas escolares, campañas de sensibilización, comunicación e información ambiental.
   • Workshops y actividades de educación ambiental para escolares.
   • Realizar programas e interpretaciones del patrimonio natural y cultural, en las zonas rurales y urbanas, para la enseñanza primaria y secundaria.
   • Rutas y itinerarios educativos e interpretativos.
   • Materiales didácticos y informativos. Publicaciones medioambientales.
   • Expositions.Museum projects.ICT materiales audiovisuales y educativos.
   • Estrategias de comunicación y difusión de los programas y actividades de las distintas administraciones.
   • Estudios de impacto ambiental, planes de monitoreo ambiental y otros proyectos técnicos.

   Juntos han desarrollado más de 40 programas y campañas educativas en escuelas de enseñanza primaria y secundaria (algunas de ellas reconocidas con premios como el Premio OMPROVEMENT PLAN E INNOVACIÓN EDUCATIVA otorgado por la administración educativa), 20 exposiciones con materiales audiovisuales y multimedia desarrollados 35 materiales educativos Publicados, 28 programas de capacitación, 12 programas y actividades de divulgación, incluyendo el diseño del ambiente de rutas e itinerarios.

   El objetivo principal del trabajo realizado por SERVIMA, S.L. Son: la comunidad educativa (profesores y estudiantes), el gobierno local, municipios, asociaciones ...), la administración regional (diferentes departamentos de la Junta de Castilla y León), las asociaciones de jóvenes y la educación de adultos...

  • Agroinstitut Nitra

   Agroinstitut Nitra es una institución de formación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Regional de la República Eslovaca establecida en 1967. Agroinštitút Nitra ofrece una amplia gama de servicios, especialmente en el ámbito de la educación permanente y los servicios de asesoramiento agrícola.

   Los principales objetivos estratégicos de Agroinstitut:

   • Contribución al desarrollo de los recursos humanos en el sector agrícola
   • Capacitación de agricultores
   • Capacitación de asesores
   • Coordinación de los centros de asesoramiento en Eslovaquia

   Trabajan con muchas organizaciones en el sector de la agricultura y el desarrollo rural, así como fuera del sector. Nuestros socios de largo tiempo son MPRV SR, PPA, escuelas secundarias, universidades, asociaciones profesionales y sindicatos, ONGs y oficinas de trabajo.

   Agroinstitut tiene una experiencia significativa en el desarrollo y la ejecución de proyectos bilaterales y multilaterales internacionales (programas LLP Leonardo da Vinci, Grundtvig, diferentes programas bilaterales) y también acciones de movilidad. Experiencia en la ejecución del proyecto de movilidad como organización receptora dentro del proyecto de cooperación bilateral LLP (Flanders, Grecia, Kazajstán, Países Bajos ...). El departamento TIC de nuestra organización también proporciona servicios de TIC para temas del sector agrícola (desarrollo de sitios web, desarrollo de E-learning, diseño gráfico e impresión).

   Agroinstitut asegura la elaboración e implementación del concepto y estrategia de educación y capacitación a través de programas acreditados de capacitación en el campo de:

   • Economía y Gestión
   • las pequeñas y medianas empresas en las zonas rurales,
   • pequeños y jóvenes agricultores,
   • derecho agrícola y justicia,
   • desarrollo rural sostenible, turismo rural y agroturismo,
   • producción y elaboración de alimentos de alta calidad y seguros,
   • actividades de diversificación,
   • nuevas tecnologías,
   • buenas condiciones agrícolas y medioambientales, cumplimiento, agricultura
   http://www.agroinstitut.sk
  • SIKSALI ARENDUSSLETS MTÜ

   Siksali Development Center es una organización regional sin fines de lucro en el sudeste de Estonia que trabaja principalmente en los campos de la educación informal y no formal, la sensibilización medioambiental y el desarrollo rural, incluido el desarrollo del turismo rural. El Centro está situado en la zona fronteriza, cerca de Letonia y Rusia, al borde del Parque Natural de Haanja, que propone un recurso natural de Gerat para el desarrollo del ecoturismo. Esta es una de las partes más subdesarrolladas del país, con mayor desempleo y salarios más bajos. La población está disminuyendo constantemente, muchas personas se están moviendo a ciudades más grandes o en el extranjero. El Centro fue creado en 2002 para ayudar a los campesinos a encontrar nuevas ideas para actividades económicas alternativas en el campo y el turismo rural y el ecoturismo son vistos como perfectas posibilidades de ser desarrolladas. De este modo, nuestro principal grupo objetivo es la población rural, incluidos los desempleados, en riesgo de exclusión social y económica debido a su situación periférica y su difícil situación socioeconómica. Buscamos constantemente formas de mejorar su vida, encontrar nuevas posibilidades de creación de empleo, activar zonas rurales, etc. Durante más de 10 años, han trabajado con más de 20 proyectos financiados por la UE en el campo del desarrollo rural. Esto incluye, por ejemplo, el trabajo con el sector del turismo rural (que a menudo combina tanto los sectores agrícolas de pequeña escala como los de alimentación). En cuanto al trabajo con personas desempleadas + emprendimiento, estuvimos involucrados en un proyecto de Acción Común PROACT y el proyecto Grundtvig 1 CAERA, que fueron para activar a las mujeres desempleadas rurales para crear su propia empresa. Los desempleados han sido un grupo objetivo importante de muchos de nuestros proyectos LdV ToI.

   En 2003-2005, fueron socios en un proyecto de Acción Común - Promoción de Oportunidades Rurales y Tradiciones Culturales. Realizamos diferentes cursos de formación para mujeres jóvenes que viven en zonas rurales que desean iniciar su propia empresa o mejorar su posición en el mercado de trabajo

   En 2005-2007 eran socios en un proyecto de 2 años Grundtvig 1 CAERA - Currículo para la Educación de Adultos en Áreas Rurales. El proyecto combinó los temas de activación rural y turismo rural en un conjunto de cursos de formación y actividades de apoyo para los habitantes rurales europeos.

   En 2006-2008 participaron en un proyecto piloto Leonardo da Vinci de dos años de duración: el proyecto "Cómo gestionar mis propias capacidades" para permitir a los desempleados evaluar sus habilidades y competencias para hacer una carrera en la industria del turismo.

   En 2007-2009 participaron en un proyecto de transferencia de innovación Leonardo da Vinci AGRONATUR, un proyecto que combina el turismo activo y el turismo de naturaleza para crear empleo en las zonas rurales.

   En 2010-2012 han sido Leonardo da Vinci en un proyecto de transferencia de innovación "INTEPA", un proyecto sobre la interpretación del patrimonio para crear empleo en las zonas rurales.

   En total, han completado más de 100 proyectos (internacionales, nacionales, regionales y locales) con la COSUDE como coordinadora o socio. También han tenido más de 10 años de cooperación con otros países y organizaciones europeos gracias al programa Leonardo da Vinci y Grundtvig, al Instituto Sueco, al Consejo Nórdico de Ministros, etc., sin mencionar los numerosos programas nacionales estonios. Hemos acogido decenas de proyectos de movilidad de toda Europa.

   SDC fue nombrado socio oficial de cooperación del Centro Estonio de Inversión Ambiental y coordinó el Programa de Medioambiente Ambiental en el condado de Võru desde 2003-2009. La COSUDE participará en el proyecto, participando en todas las actividades acordadas.

   Utilizaremos nuestras redes de difusión para difundir el proyecto tanto en Estonia como en el extranjero. Estaremos organizando una reunión de proyecto en Estonia y estamos dispuestos a acoger movilidades adicionales a Estonia.

   http://www.siksali.ee
  • Aegeas

   AEGEAS EKPAIDEFTIKI es un centro de formación para adultos, situado en el centro de Grecia. En un entorno moderno equipado con todas las comodidades necesarias, ofrece servicios de formación de alta calidad en los siguientes campos:

   • Enfermería - Asistente de Obstetricia
   • Asistente de Terapia Ocupacional
   • Auxiliar de enfermería
   • Cocinero
   • Repostero
   • Entrenador deportivo
   • Gestión y Finanzas en el Sector Salud
   • Gestión y Finanzas en el Sector Turístico
   • Asistente de Primera Infancia

   La organización ofrece especialidades muy buscadas a sus estudiantes, proporcionando así una solución viable para su futuro desarrollo profesional y éxito.

   Además de las especialidades mencionadas anteriormente, AEGEAS EKPAIDEFTIKI también trabaja con grupos sociales vulnerables o con individuos que corren el riesgo de ser excluidos socialmente, como desempleados, NEETS, personas que residen en zonas montañosas remotas, etc. Para dotarlos de todo lo necesario Habilidades y destrezas necesarias para su integración exitosa en el mercado de trabajo, la organización implementa seminarios hechos a la medida acompañados de orientación y asesoramiento profesional, así como prácticas de trabajo con empresas colaboradoras.

   La organización tiene también una orientación europea coherente, ya que tiene como objetivo participar activamente en la planificación, ejecución, evaluación y seguimiento de proyectos europeos y nacionales y actividades conexas, dirigidas principalmente a combatir el desempleo ya mejorar el aprendizaje permanente como Medios para una exitosa carrera profesional.

   Información del centro de formación

   • Instalaciones de 1.800 m2
   • 6 aulas totalmente equipadas
   • Enfermería, terapia ocupacional, cocina y pastelería, talleres de la primera infancia
   • Rincón de la web y wi-fi
   • Biblioteca especializada
   • Oficinas docentes y otros espacios administrativos
   • Oficina de empleo para graduados.
   Las actividades de AEGEAS EKPAIDEFTIKI pueden resumirse de la siguiente manera:
   1. Prestación de servicios educativos de alta calidad a adultos en especialidades especialmente buscadas por el actual mercado laboral griego. Los cursos tienen una duración de 5 semestres académicos (4 semestres de teoría y 1 semestre de prácticas en las empresas colaboradoras) y se acompañan de medidas que favorezcan la empleabilidad de los estudiantes.
   2. La entrega de seminarios nacionales de formación profesional a la medida para las personas en paro, los grupos en el riesgo de ser excluidos de la sociedad y los profesionales que necesitan actualizar sus conocimientos y habilidades. La extensa red de colaboradores expertos de la organización son responsables de diseñar los programas de capacitación de acuerdo a las necesidades de formación de cada grupo objetivo y otro especialista organizar las medidas de acompañamiento, así como para mejorar la empleabilidad de cada grupo (intervenciones, aprendizaje y empleo en las colocaciones personalizado, Seguimiento etc)
   3. Un esfuerzo intensivo con el fin de mejorar la dimensión europea de las actividades previstas, con el fin de participar en las actividades de redes dedicadas al intercambio de las mejores prácticas y know how en el campo de la formación profesional y el aprendizaje permanente.
   http://www.aegeas.edu.gr
  • Adesper

   AGRUPACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO RURAL (ADESPER) es una organización nacional sin fines de lucro con personalidad jurídica; Fue fundada como "Asociación".

   Está compuesta por diferentes Entidades y Organizaciones físicas y jurídicas, Asociaciones, PYME y Agentes Sociales que tienen una enorme experiencia en la gestión del desarrollo rural mediante la realización de acciones formativas y la creación de nuevos campos de empleo. (Autoempleo, cooperativas rurales y PYME rurales).

   El principal objetivo de Adesper es evitar el alto nivel de despoblación en las zonas rurales; Adesper quiere fijar la población en esas zonas rurales, así como promover las condiciones sociales y económicas en el medio rural. El principal interés de Adesper es capacitar y capacitar a las personas en estos nuevos campos de empleo y también el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación para capacitar y enseñar a las personas desfavorecidas y discriminadas (mujeres rurales, jóvenes que buscan su primer empleo, , Las personas que necesitan volver a entrar en el mercado de trabajo ... etc).

   Dentro de este objetivo ADESPER ha trabajado intensamente en varios proyectos europeos en los Programas Leonardo Da Vinci, LEADER, LIFE, INTERREG e EQUAL para trabajar para la profesionalización de los jóvenes "rurales", la cualificación, el desarrollo agrícola y la protección del medio rural.

   ADESPER pertenece a la "Asociación Española de Desarrollo", que desarrolla varios proyectos regionales, nacionales y europeos en diferentes ámbitos de desarrollo rural, agrícola y medioambiental.

   Tiene amplia experiencia en el campo del desarrollo rural sostenible. Se ocupa de este último desde un doble punto de vista: la formación y la creación de trabajo. De esta manera, fomenta la generación de empleo como forma de evitar el despoblamiento rural y mejorar las condiciones sociales y económicas en las zonas rurales. Cuenta con una amplia experiencia en el ámbito del desarrollo local y de la cooperación transnacional, así como en la gestión de los Fondos Comunitarios.

   La asociación ha participado añadiendo valor al Patrimonio Rural dentro de la Iniciativa Comunitaria Interreg. Como iniciativas como Innovación y Desarrollo del espíritu emprendedor en la Red Nature 2000.

   Ha participado en capacitación ambiental y sensibilización para la conservación y manejo de la biodiversidad de recursos naturales relacionados con bosques y áreas rurales dentro de la Fundación Biodiversidad.

   Participación en los planes de formación para la formación profesional en proyectos transnacionales del programa Leonardo Da Vinci. En más de 15 años de experiencia ADESPER ha participado en unos 14 proyectos Leonardo Da Vinci se centró en la adaptación y transferencia de itinerarios innovadores a las zonas rurales, promoviendo así el desarrollo rural, el autoempleo y el emprendimiento social.

   ADESPER ha participado en la conciliación laboral dentro de la iniciativa comunitaria EQUAL.

   Desarrolló e implementó un programa de orientación laboral, planes de factibilidad y creación de empresas dentro de determinadas actividades y actuaciones en el Proyecto AMBIEMPLEAte "Estrategia de Cooperación Interregional para promover la formación laboral y la creación de empleos de calidad en áreas rurales de alto valor ambiental pertenecientes a la Red NATURA 2000.

   Redacción y proyecto socio "Recuperación del bosque de castaños y conservación de su biodiversidad genética y paisaje en El Valle de Tietar y Las Médulas".

   http://www.adesper.com
  • Corane

   CoraNE es una organización portuguesa sin ánimo de lucro con un amplio rol de competencias y experiencia en el ámbito del desarrollo local y rural, creada en 1995, con el área de destino konown Terra Fria Transmontana, constituida por los municipios de Bragança, Miranda Do Douro, Vimioso y Vinhais. El equipo está formado por técnicos cualificados de varias áreas (9 personas). El objetivo principal de su creación es el desarrollo social, económico y cultural a través de la valorización, promoción y capitalización de las potencialidades locales mediante la ejecución de proyectos de desarrollo en la región. La valorización de sus recursos endógenos (naturales, culturales, etc.) Social, económico y cultural. El trabajo lo realiza la propia iniciativa de CoraNe o en colaboración con otras organizaciones.

   CoraNE se toma como referencia para el desarrollo de su territorio de intervención, reconocido por instituciones y público en general. Uno de los objetivos de la estrategia de desarrollo local de CoraNE es la implementación de la formación vocacional de personal, técnicos y gestores de marco institucional y Población local en general. CoraNE ha estado promoviendo la actividad formativa bajo el Eje 2 del Programa Operativo Potencial Humano (POPH), particularmente en Tipologías 2.2- Educación y Formación de Adultos (AET) y 2.3- Formaciones Modulares Certificadas (FMC), desde 2008. Continuar la misión de promover El desarrollo del territorio, la mejora de los recursos naturales y culturales y la estimulación de la creación de redes.

   Experiencia en programas: Leader II, Leader + y PRODER; Vida, Interreg, Leonardo, Equal, Igualdad entre hombres y mujeres, POEFDS, Agro, Agris, ON y POPH.

   Como organización privada de desarrollo local sin fines de lucro, CoraNE juega un papel importante y creciente en la creación de oportunidades y también desempeña un papel vital en el funcionamiento y la implementación de la democracia parcipativa CoraNE es un desarrollo local bien establecido con una experiencia, experiencia y capacidad diversas con la cooperación vital entre instituciones internacionales, nacionales y locales. Como organización no gubernamental CoraNE debe fomentar la cooperación y la comunicación entre los socios para reforzar la eficacia como actor en la implementación del desarrollo sostenible. Los 20 años de experiencia en el desarrollo de proyectos europeos obviamente nos dan experiencia y competencias como un LAG. Hemos desarrollado una gran cantidad de formación, participamos en la Carta Europea del Turismo Sostenible en Montesinho y en los Parques Naturales Internacionales del Douro e implementamos los suaves Parques Con Vida (un proyecto EQUAL con cuidados de calidad, ambientales, sociales y territoriales).

   CoraNE ha sido socio de otros dos proyectos de cooperación relevantes para este proyecto: Ambiempleate (Aldeias de Portugal), una red de apoyo a la sostenibilidad de los pueblos rurales del norte de Portugal.

   http://www.corane.pt
  • SERVIMA
  • Agroinstitut Nitra
  • SIKSALI ARENDUSSLETS MTÜ
  • Aegeas
  • Adesper
  • Corane