UUE JA INNOVATIIVSE METODOLOOGIA VÄLJATÖÖTAMINE

TÖÖTAMAKS KULTUURIPÄRANDI VALDKONNAS

RAHVUSVAHELINE PARTNERLUS

KAART

Diputación de Palencia
Adesper
Servima

CoraNe

AEGEAS

Agrointitut Nitra

Siskali

 • Diputación de Palencia
  Adesper
  Servima

 • CoraNe

 • AEGEAS

 • Agrointitut Nitra

 • Siskali

  KOORDINAATOR
  Diputaciónde Palencia

  Diputación
  de Palencia

  Provinčná rada Palencia je inštitúcia v Španielsku, ktorá spravuje autonómnu vládu provincie. Provincia je miestnou organizáciou, ktorá združuje obce, ktoré majú svoje vlastné zákony a môžu sa nimi riadiť.

  • Diputaciónde Palencia
  • Diputación
   de Palencia

   Provinčná rada Palencia je inštitúcia v Španielsku, ktorá spravuje autonómnu vládu provincie. Provincia je miestnou organizáciou, ktorá združuje obce, ktoré majú svoje vlastné zákony a môžu sa nimi riadiť.

   Inštitúcia napĺňa tieto funkcie:

   1. Koordinácia miestnych služieb s cieľom zabezpečiť primeranú výkonnosť.
   2. Technická, právna a finančná pomoc mestským zastupiteľstvám, najmä tým, ktoré majú menšie finančné zdroje.
   3. Poskytovanie verejných služieb od malých obcí až po veľké regióny.
   4. Spolupráca v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja a vypracovávanie plánu pre provinčné okresy.
   5. Podpora všeobecných záujmov provincie.

   Diputación de Palencia je miestnou verejnou inštitúciou, ktorá rozvíja verejnú politiku v provincii Palencia a pre jej obyvateľov, ako aj spolupracuje s ústrednou vládou štátu.

   Ako hlavné aktivity môžeme uviesť technickú a finančnú pomoc na realizáciu projektov v týchto oblastiach: sociálne záležitosti, ženy, mládež a sociálne služby.

   V oblasti zamestnanosti sa provinčná rada snaží pracovať v oblasti rozvoja vidieka, životného prostredia, infraštruktúry a vybavenia.

   Provinčná rada Palencia sa takisto zaoberá kultúrnym dedičstvom, kultúrnou podporou a podporuje účasť občanov na súvisiacich aktivitách.

  • Diputaciónde Palencia
    PARTNERID
  SERVIMA

  SERVIMA

  Keskkonnaalaseid konsultatsioone pakkuv firma SERVIMA on spetsialiseerunud haridusteenustele pärandi, keskkonna ja jätkusuutlikkuse valdkondades.

  Agroinstitut Nitra

  Agroinstitut Nitra

  Agroinstitut Nitra on Slovakka Põllumajandus- ja regionaalarengu ministeeriumi koolitusasutus, mis asutati 1967. aastal.

  SIKSALI ARENDUSSLETS MTÜ

  SIKSALI ARENDUSSLETS MTÜ

  MTÜ Siksali Arendusselts alustas oma tegevust 2002. aasta alguses. Seltsi põhieesmärgiks on Võrumaa maaelu, maamajanduse ja külakultuuri säilitamine, taaselustamine ja igakülgne arengule kaasaaitamine. Selts viib läbi erinevaid maaelu arendavaid projekte – nii kohalikke kui rahvusvahelisi.

  Aegeas

  Aegeas

  AEGEAS EKPAIDEFTIKI on Kreeka keskel asuv täiskasvanute koolituskeskus. Kaasaegses keskkonnas, mis on varustatud kõigi vajalike mugavustega, pakub see kvaliteetset koolitusteenust erinevates valdkondades.

  Adesper

  Adesper

  ADESPER – Agrupación para el Desarrollo Sostenible y la Promoción del Empleo Rural. Ühingu koosseisu kuuluvad erinevad füüsilised ja juriidilised isikud ja organisatsioonid…

  Corane

  Corane

  CoraNE on 1995. aastal loodud Portugali mittetulundusühing, millel on kohaliku ja maaelu arengu valdkonna arendamisel oluline roll ning pikaajalised pädevused ja kogemused. Sihtpiirkonnaks on Terran Fria Transmontana (nn külm maa)…

  • SERVIMA
  • Agroinstitut Nitra
  • SIKSALI ARENDUSSLETS MTÜ
  • Aegeas
  • Adesper
  • Corane
  • SERVIMA

   Keskkonnaalaseid konsultatsioone pakkuv firma SERVIMA on spetsialiseerunud haridusteenustele pärandi, keskkonna ja jätkusuutlikkuse valdkondades. Kaks täiendavat tegevus valdkonda on: tehniline osakond (konsultatsioon ja õpingud) ja programmide osakond, mis hõlmab koolitust, keskkonnaharidust ja kultuuripärandi tõlgendamist

   Lisaks ettevõtte töötajatele on professionaalsel meeskonnal suur koostööpartnerite võrgustik. See hõlmab väga erineva kvalifikatsiooniga spetsialiste: bioloogid, insenerid, arheoloogid, geograafid, pedagoogid, illustraatorid jne. Multidistsiplinaarne meeskond, mis võimaldab saavutada oma tööga kaasava ja globaalse nägemuse ning samal ajal pakub kõrgetasemelist kvaliteeti pakutavates teenustes.

   SERVIMA S.L. ja selle peamine meeskond omab rohkem kui 18 aastat kogemust valdavalt järgmistes tegevustes:

   • Kooliprogrammid, teadlikkuse tõstmise kampaaniad, kommunikatsiooni- ja keskkonnateave.
   • Koolilaste õpitoad ja keskkonnahariduse alane tegevus.
   • Loodus- ja kultuuripärandi programmide läbiviiminet maa- ja linnapiirkondades alg- ja keskhariduse tasemel õpilastele
   • Hariduslikud ja tõlgendavad marsruudid.
   • Hariduslikud ja informatiivsed materjalid. Keskkonnaalased väljaanded.
   • Näitused, muuseumiprojektid, audiovisuaalsed materjalid, õppematerjalid.
   • Strateegiad erinevate organisatsioonide läbiviidavate projektide ja tegevuste levitamiseks ning teavitamiseks
   • Keskkonnamõju uuringud, keskkonnaseirekavad ja muud tehnilised projektid.
   Organisatsioon on välja töötanud enam kui 40 haridusprogrammi ja -kampaaniat alg- ja keskkoolides (millest mõned on tunnustatud auhindadega, näiteks haridusministri poolt välja antud auhind haridus- ja koolitusalasele innovatsioonikavale), välja töötanud 20 näitust koos audiovisuaalsete ja multimeedia materjalidega, koostanud 35 haridusprogrammi, 28 koolitusprogrammi, 12 programmi ja teavitustegevust, sealhulgas keskkonnamarsruutide ja -teekondade kujundamine. SERVIMA peamised sihtrühmad on: hariduskogukond (õpetajad ja üliõpilased), kohalikud, ühingud, piirkondlikud haldusorganisatsioonid (erinevad osakonnad Castilla-Leónis), noorteühingud ja täiskasvanuharidus.
  • Agroinstitut Nitra

   Agroinstitut Nitra on Slovakka Põllumajandus- ja regionaalarengu ministeeriumi koolitusasutus, mis asutati 1967. aastal. Agroinstitut Nitra pakub laia valikut teenuseid, eelkõige täiendõppe ja põllumajandusnõustamisteenuste valdkonnas.

   Agroinstitut peamised strateegilised eesmärgid:

   • panus inimressursside arendamisse põllumajandussektoris
   • Põllumajandustootjate koolitus
   • Nõustajate koolitus
   • Slovakkia nõustamiskeskuste koordineerimine

   Tehakse koostööd paljude põllumajanduse ja maaelu arengu sektoris tegutsevate organisatsioonidega ning väljaspool sektorit. Pikaajalised partnerid on ka keskkoolid, ülikoolid, kutseühingud ja ametiühingud, valitsusvälised organisatsioonid ning tööhõiveametid.

   Agroinstitutil on märkimisväärseid kogemusi kahepoolsete ja mitmepoolsete rahvusvaheliste projektide (Leonardo da Vinci LLP programmid, Grundtvig, erinevad kahepoolsed programmid) väljatöötamisel ja elluviimisel ning ka liikuvusega seotud tegevused. Olemas on elukestva õppe programmi kahepoolsete koostööprojektide mobiilsusprojektide raames vastuvõtva organisatsiooni kogemus (Flandria, Kreeka, Kasahstan, Madalmaad ...).

   Meie organisatsiooni uute tehnoloogiate osakond pakub ka IT-teenuseid põllumajandussektori küsimustes (veebisaitide arendamine, e-õppe arendamine, graafiline disain ja trükkimine).

   Agroinstitut tagab hariduse ja koolituse kontseptsiooni ja strateegia väljatöötamise ja rakendamise akrediteeritud koolitusprogrammide kaudu mitmes valdkonnas.

  • SIKSALI ARENDUSSLETS MTÜ

   MTÜ Siksali Arendusselts alustas oma tegevust 2002. aasta alguses. Seltsi põhieesmärgiks on Võrumaa maaelu, maamajanduse ja külakultuuri säilitamine, taaselustamine ja igakülgne arengule kaasaaitamine. Selts viib läbi erinevaid maaelu arendavaid projekte - nii kohalikke kui rahvusvahelisi.

   Siksali Arendusselts on Kagu-Eesti piirkondlik mittetulundusühing, mis tegeleb peamiselt mitteformaalse hariduse edendamise, keskkonnateadlikkuse tõstmise ja maaelu arengu valdkondadega, sh maaturismi arendamisega. Keskus asub Haanja looduspargi servas Läti ja Venemaa piiri lähistel.

   Ühing asutati 2002. aastal, et aidata maal elavatel inimestel leida uusi ideid alternatiivseks majandustegevuseks maapiirkondades. Seega on meie peamiseks sihtgrupiks maapiirkondade elanikkond, sh töötud, sotsiaalse ja majandusliku tõrjutuse ohus olevad inimesed (nende perifeerse asukoha ja raske sotsiaal-majandusliku staatuse tõttu).

   Otsime pidevalt võimalusi, kuidas elu parandada, leida uusi töökohtade loomise võimalusi, aktiveerida maapiirkondi jne.

   Enam kui 15 aasta jooksul oleme töötanud mitmekümnete EL rahastatava maaelu arengu projektiga. See hõlmab näiteks koostööd maaturismisektoriga (mis sageli ühendab nii väikseid perepõhiseid põllumajandusettevõtteid kui ka toidusektorit), töötutega, noortega.

   ISiksali Arendusselts oli ka Keskkonnainvesteeringute Keskuse maakondlik koostööpartner.

  • Aegeas

   AEGEAS EKPAIDEFTIKI on Kreeka keskel asuv täiskasvanute koolituskeskus. Kaasaegses keskkonnas, mis on varustatud kõigi vajalike mugavustega, pakub see kvaliteetset koolitusteenust erinevates valdkondades. Organisatsioon pakub üliõpilastele väljaõpet väga nõutavatel erialadel, pakkudes seega elujõulist lahendust nende edasiseks kutsealaseks arenguks.

   Lisaks juba eelpool mainitud erialadele töötab AEGEAS EKPAIDEFTIKI ka haavatavate sotsiaalsete rühmade või sotsiaalse tõrjutuse riskiga inimestega, nagu näiteks töötud, NEET noored, mäestikualadel elavad inimesed jne. Selleks, et anda neile oskused ja võimed, mis on vajalikud nende edukaks integreerimiseks tööturule, korraldab organisatsioon spetsiaalseid seminare, millele on lisatud juhendamine ja erialane nõustamine, samuti tööpraktika ettevõtetes.

   Organisatsioonil on ühtne Euroopa suundumus, kuna selle eesmärk on aktiivselt osaleda Euroopa ja riiklike projektide ja nendega seotud tegevuste kavandamises, rakendamises, hindamises ja järelevalves, mille peamine eesmärk on võidelda tööpuuduse vastu ja edendada edukat karjääri.

   AEGEAS EKPAIDEFTIKI tegevust võib kokku võtta järgmiselt:

   1. Kõrge kvaliteediga haridusteenuste pakkumine täiskasvanutele nendel erialadel, mis on nõutud praeguses Kreeka ning sellega kaasnevad meetmed, mis soodustavad õpilaste tööalast konkurentsivõimet.
   2. Seminaride läbiviimine töötutele, sotsiaalse tõrjutuse ohus olevatele rühmadele ja spetsialistide, kes peavad oma teadmisi ja oskusi ajakohastama. Organisatsiooni professionaalsete koostööpartnerite laiaulatuslik võrgustik vastutab koolituskavade kujundamise eest vastavalt iga sihtrühma väljaõppevajadustele, samuti toetavate meetmete korraldamise eest ning iga sihtrühma tööhõivevõimaluste parandamise eest (erinevad sekkumised, õppimine ja tööhõive jne).
   3. Tehakse intensiivseid jõupingutusi kavandatud tegevuste Euroopa mõõtme parandamiseks, et osaleda kutseõppe ja elukestva õppe valdkonnas parimate tavade ja teadmiste vahetamiseks pühendatud võrgustike tegevuses.
  • Adesper

   ADESPER - Agrupación para el Desarrollo Sostenible y la Promoción del Empleo Rural. Ühingu koosseisu kuuluvad erinevad füüsilised ja juriidilised isikud ja organisatsioonid, ühingud, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ning sotsiaalagendid, kellel on tohutu kogemus maaelu arendamise juhtimisel nii koolitusmeetmete kui ka uute tööhõivevõimaluste.

   Ühingu põhieesmärk on vältida maapiirkondades elanike arvu vähenemist; Adesper soovib parandada nende maapiirkondade elanikkonna elu ning edendada sotsiaalseid ja majanduslikke tingimusi maapiirkondades. Adesperi peamine huvi on koolitada inimesi uutes tööhõive valdkondades, samuti uute info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamine ebasoodsas olukorras inimeste poolt (maapiirkondade naised, noored, kes otsivad oma esimest töökohta, sotsiaalselt halvas olukorras inimesed, puudega inimesed, kes on tööturule sisenemas jne.).

   Selle eesmärgi raames on ADESPER läbi viinud paljusid Leonardo Da Vinci, LEADERi, LIFE, INTERREGi ja EQUAL programmide Euroopa projekte, et töötada noorte professionaalsuse, kvalifikatsiooni, põllumajanduse arengu ja maapiirkondade keskkonna kaitse nimel.

   ADESPER kuulub Hispaania Arengupartnerlusse, mis tegeleb mitmete piirkondlike, riiklike ja Euroopa projektidega erinevates maaelu, põllumajanduse ja keskkonna arendamise valdkondades. Tal on ulatuslikud kogemused maaelu säästva arengu valdkonnas nii koolituse kui töökohtade loomise alal.

   Sel viisil edendab ühing tööhõive toetamist, et vältida maapiirkondades elanikkonna vähenemist ja parandada maapiirkondade sotsiaalseid ja majanduslikke tingimusi. Ühingul on märkimisväärne kogemus kohaliku arengu ja riikidevahelise koostöö ning EL rahastatavate projektide juhtimise valdkonnas.

  • Corane

   CoraNE on 1995. aastal loodud Portugali mittetulundusühing, millel on kohaliku ja maaelu arengu valdkonna arendamisel oluline roll ning pikaajalised pädevused ja kogemused. Sihtpiirkonnaks on Terran Fria Transmontana (nn külm maa), mille moodustavad Bragança, Miranda do Douro, Vimioso ja Vinhais, omavalitsused. Meeskonda kuuluvad erinevates valdkondades kvalifitseeritud spetsialistid (9 inimest).

   Organisatsiooni loomise põhieesmärk oli kohaliku potentsiaali väärtustamine, edendamine ja kapitaliseerimine sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise arengu kaudu, kohalike potentsiaalide väärtustamine ja kapitaliseerimine piirkonna arenguprojektide elluviimise kaudu. Samuti on eesmärgiks oma endogeensete ressursside (looduslikud, kultuurilised jms) väärtustamine, pidades samal ajal silmas ka sotsiaalset, majanduslikku ja kultuurilist arengut piirkonnas. Töö toimub CORANE enda algatusel või koostöös teiste organisatsioonidega.

   CoraNE tegevused on näide sekkumisest oma piirkonna arendamisse, mida tunnustavad teised institutsioonid kui ka avalikkus üldiselt. CoraNE kohaliku arengustrateegia üheks eesmärgiks on kohaliku töötajaskonna ning kohaliku kutsealane koolitamine.

   CoraNE on alates 2008. aastast ellu viinud erinevaid haridusalaseid projekte eelkõige täiskasvanute hariduse ja koolituse valdkonnas. Jätkatakse piirkonna arendamist loodus- ja kultuuriressursside baasil ning toetatakse võrgustike loomist.

   Programmide kogemus: Leader II, Leader + ja PRODER; Life, Interreg, Leonardo, Equal, Meeste ja naiste võrdõiguslikkus, POEFDS, Agro, Agris, ON ja POPH.

   Mittetulundusühinguna tegutseva eraõigusliku kohaliku arendusorganisatsioonina mängib CoraNE olulist ja kasvavat rolli võimaluste pakkumisel kohalikele elanikele ning mängib samuti olulist rolli osalusdemokraatia kujundamisel ja rakendamisel.

   CoraNE on hästitoimiv kohaliku arengu organisatsioon, millel on mitmekülgne kogemus, asjatundlikkus ja suutlikkus, ning kus peetakse oluliseks koostööd rahvusvaheliste, riiklike ja kohalike asutuste vahel. Valitsusväline organisatsioon CoraNE edendab koostööd ja teabevahetust partnerite vahel, et tugevdada tõhusust säästva arengu rakendajana.

   20-aastane kogemus Euroopa projektide väljatöötamisel annab meile kohaliku tegevusrühma teadmised ja pädevused. Oleme välja töötanud palju koolitusi, oleme osalenud Montesinho ja Douro rahvusvaheliste loodusparkide säästva turismi arendamise valdkonnas Euroopa tasandil ning EQUAL projekti raames kasutusele võtnud brändi Parks With Life (kvaliteetne, keskkonnaalane, sotsiaalne ja piirkondlik).

   CoraNE on olnud partneriks ka kahes teises, käesoleva projekti jaoks olulises koostööprojektis: Ambiempleate (mille eesmärk on luua töökohti maapiirkondades) ja Aldeias de Portugal (Portugali külad), võrgustik Portugali põhjaosast pärit külades jätkusuutlikkuse ja maaelu edendamiseks.

  • SERVIMA
  • Agroinstitut Nitra
  • SIKSALI ARENDUSSLETS MTÜ
  • Aegeas
  • Adesper
  • Corane
  COLLABORATORS
  (Español)
  Ministerio Y Sepi

  Cofinanciado por el programa ERASMUS+ de la Union Europea.
  PROYECTO 2016-1-ES01-KA201-025378

  Esta publicación refleja solamente el punto de vista del autor y la Comisión Europea no es responsable del uso que de ella pueda hacerse.

  (Español)

  Coordinador

  Diputación de Palencia
  • Diputación de Palencia
  • Diputación de Palencia

   Diputación Provincial de Palencia es la Institución en España para administrar el gobierno autónomo de una provincia. Una provincia es una organización local para agrupar ayuntamientos que tienen sus propias leyes y pueden hacer uso de ellas.

   Estas son las funciones de esta institución:

   1. Coordinar los servicios municipales para asegurar un desempeño adecuado.
   2. Asistencia técnica, jurídica y financiera a los ayuntamientos, especialmente a aquellos con menores recursos financieros.
   3. Prestación de servicios públicos desde pequeños ayuntamientos a amplias regiones.
   4. Colaborar en el desarrollo económico y social y hacer una planificación para el distrito provincial.
   5. Promover en general los intereses de la provincia en particular.

   Diputación de Palencia es una institución pública local para desarrollar políticas públicas en la provincia de Palencia y sus habitantes, así como para cooperar con la administración central del Estado.

   Como sus principales actividades, podemos encontrar asistencia técnica y financiera para hacer posibles proyectos en estas áreas: asuntos sociales, mujeres, juventud y servicios sociales.

   Concernig al empleo, la "Diputación" busca desarrollo rural, medio ambiente, infraestructuras y equipamientos.

   Finalmente, la "Diputación" se ocupa de la herencia, la promoción cultural y la participación ciudadana.

   https://www.diputaciondepalencia.es
  • Diputación de Palencia
  (Español)

  Socios
  Asociación Estratégica

  SERVIMA
  Agroinstitut Nitra
  SIKSALI ARENDUSSLETS MTÜ
  Aegeas
  Adesper
  Corane
  • SERVIMA
  • Agroinstitut Nitra
  • SIKSALI ARENDUSSLETS MTÜ
  • Aegeas
  • Adesper
  • Corane
  • SERVIMA

   La empresa de consultoría ambiental SERVIMA especializada en SERVICIOS EDUCATIVOS relacionados con PATRIMONIO, MEDIO AMBIENTE y SOSTENIBILIDAD.IT cuenta con dos áreas de actuación que se complementan: Departamento Técnico (Consultoría y Estudios) y Departamento de Programas, que incluye Formación, Educación y Medio Ambiente Y la interpretación del patrimonio.

   Además del personal de la empresa, el equipo profesional cuenta con una gran red de colaboradores que ofrecen una respuesta satisfactoria a una amplia gama de servicios. Incluye profesionales con calificaciones muy diferentes: Biólogos, Ingenieros, Arqueólogos, Geógrafos, Educadores, Ilustradores, etc. Un equipo multidisciplinario que nos permite lograr una visión inclusiva y global de nuestros trabajos y, al mismo tiempo, facilita el cumplimiento de un alto nivel de calidad en nuestros servicios.

   SERVIMA S.L. Y su equipo principal ha acumulado 18 años de experiencia desarrollando principalmente las siguientes actividades:

   • Programas escolares, campañas de sensibilización, comunicación e información ambiental.
   • Workshops y actividades de educación ambiental para escolares.
   • Realizar programas e interpretaciones del patrimonio natural y cultural, en las zonas rurales y urbanas, para la enseñanza primaria y secundaria.
   • Rutas y itinerarios educativos e interpretativos.
   • Materiales didácticos y informativos. Publicaciones medioambientales.
   • Expositions.Museum projects.ICT materiales audiovisuales y educativos.
   • Estrategias de comunicación y difusión de los programas y actividades de las distintas administraciones.
   • Estudios de impacto ambiental, planes de monitoreo ambiental y otros proyectos técnicos.

   Juntos han desarrollado más de 40 programas y campañas educativas en escuelas de enseñanza primaria y secundaria (algunas de ellas reconocidas con premios como el Premio OMPROVEMENT PLAN E INNOVACIÓN EDUCATIVA otorgado por la administración educativa), 20 exposiciones con materiales audiovisuales y multimedia desarrollados 35 materiales educativos Publicados, 28 programas de capacitación, 12 programas y actividades de divulgación, incluyendo el diseño del ambiente de rutas e itinerarios.

   El objetivo principal del trabajo realizado por SERVIMA, S.L. Son: la comunidad educativa (profesores y estudiantes), el gobierno local, municipios, asociaciones ...), la administración regional (diferentes departamentos de la Junta de Castilla y León), las asociaciones de jóvenes y la educación de adultos...

  • Agroinstitut Nitra

   Agroinstitut Nitra es una institución de formación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Regional de la República Eslovaca establecida en 1967. Agroinštitút Nitra ofrece una amplia gama de servicios, especialmente en el ámbito de la educación permanente y los servicios de asesoramiento agrícola.

   Los principales objetivos estratégicos de Agroinstitut:

   • Contribución al desarrollo de los recursos humanos en el sector agrícola
   • Capacitación de agricultores
   • Capacitación de asesores
   • Coordinación de los centros de asesoramiento en Eslovaquia

   Trabajan con muchas organizaciones en el sector de la agricultura y el desarrollo rural, así como fuera del sector. Nuestros socios de largo tiempo son MPRV SR, PPA, escuelas secundarias, universidades, asociaciones profesionales y sindicatos, ONGs y oficinas de trabajo.

   Agroinstitut tiene una experiencia significativa en el desarrollo y la ejecución de proyectos bilaterales y multilaterales internacionales (programas LLP Leonardo da Vinci, Grundtvig, diferentes programas bilaterales) y también acciones de movilidad. Experiencia en la ejecución del proyecto de movilidad como organización receptora dentro del proyecto de cooperación bilateral LLP (Flanders, Grecia, Kazajstán, Países Bajos ...). El departamento TIC de nuestra organización también proporciona servicios de TIC para temas del sector agrícola (desarrollo de sitios web, desarrollo de E-learning, diseño gráfico e impresión).

   Agroinstitut asegura la elaboración e implementación del concepto y estrategia de educación y capacitación a través de programas acreditados de capacitación en el campo de:

   • Economía y Gestión
   • las pequeñas y medianas empresas en las zonas rurales,
   • pequeños y jóvenes agricultores,
   • derecho agrícola y justicia,
   • desarrollo rural sostenible, turismo rural y agroturismo,
   • producción y elaboración de alimentos de alta calidad y seguros,
   • actividades de diversificación,
   • nuevas tecnologías,
   • buenas condiciones agrícolas y medioambientales, cumplimiento, agricultura
   http://www.agroinstitut.sk
  • SIKSALI ARENDUSSLETS MTÜ

   Siksali Development Center es una organización regional sin fines de lucro en el sudeste de Estonia que trabaja principalmente en los campos de la educación informal y no formal, la sensibilización medioambiental y el desarrollo rural, incluido el desarrollo del turismo rural. El Centro está situado en la zona fronteriza, cerca de Letonia y Rusia, al borde del Parque Natural de Haanja, que propone un recurso natural de Gerat para el desarrollo del ecoturismo. Esta es una de las partes más subdesarrolladas del país, con mayor desempleo y salarios más bajos. La población está disminuyendo constantemente, muchas personas se están moviendo a ciudades más grandes o en el extranjero. El Centro fue creado en 2002 para ayudar a los campesinos a encontrar nuevas ideas para actividades económicas alternativas en el campo y el turismo rural y el ecoturismo son vistos como perfectas posibilidades de ser desarrolladas. De este modo, nuestro principal grupo objetivo es la población rural, incluidos los desempleados, en riesgo de exclusión social y económica debido a su situación periférica y su difícil situación socioeconómica. Buscamos constantemente formas de mejorar su vida, encontrar nuevas posibilidades de creación de empleo, activar zonas rurales, etc. Durante más de 10 años, han trabajado con más de 20 proyectos financiados por la UE en el campo del desarrollo rural. Esto incluye, por ejemplo, el trabajo con el sector del turismo rural (que a menudo combina tanto los sectores agrícolas de pequeña escala como los de alimentación). En cuanto al trabajo con personas desempleadas + emprendimiento, estuvimos involucrados en un proyecto de Acción Común PROACT y el proyecto Grundtvig 1 CAERA, que fueron para activar a las mujeres desempleadas rurales para crear su propia empresa. Los desempleados han sido un grupo objetivo importante de muchos de nuestros proyectos LdV ToI.

   En 2003-2005, fueron socios en un proyecto de Acción Común - Promoción de Oportunidades Rurales y Tradiciones Culturales. Realizamos diferentes cursos de formación para mujeres jóvenes que viven en zonas rurales que desean iniciar su propia empresa o mejorar su posición en el mercado de trabajo

   En 2005-2007 eran socios en un proyecto de 2 años Grundtvig 1 CAERA - Currículo para la Educación de Adultos en Áreas Rurales. El proyecto combinó los temas de activación rural y turismo rural en un conjunto de cursos de formación y actividades de apoyo para los habitantes rurales europeos.

   En 2006-2008 participaron en un proyecto piloto Leonardo da Vinci de dos años de duración: el proyecto "Cómo gestionar mis propias capacidades" para permitir a los desempleados evaluar sus habilidades y competencias para hacer una carrera en la industria del turismo.

   En 2007-2009 participaron en un proyecto de transferencia de innovación Leonardo da Vinci AGRONATUR, un proyecto que combina el turismo activo y el turismo de naturaleza para crear empleo en las zonas rurales.

   En 2010-2012 han sido Leonardo da Vinci en un proyecto de transferencia de innovación "INTEPA", un proyecto sobre la interpretación del patrimonio para crear empleo en las zonas rurales.

   En total, han completado más de 100 proyectos (internacionales, nacionales, regionales y locales) con la COSUDE como coordinadora o socio. También han tenido más de 10 años de cooperación con otros países y organizaciones europeos gracias al programa Leonardo da Vinci y Grundtvig, al Instituto Sueco, al Consejo Nórdico de Ministros, etc., sin mencionar los numerosos programas nacionales estonios. Hemos acogido decenas de proyectos de movilidad de toda Europa.

   SDC fue nombrado socio oficial de cooperación del Centro Estonio de Inversión Ambiental y coordinó el Programa de Medioambiente Ambiental en el condado de Võru desde 2003-2009. La COSUDE participará en el proyecto, participando en todas las actividades acordadas.

   Utilizaremos nuestras redes de difusión para difundir el proyecto tanto en Estonia como en el extranjero. Estaremos organizando una reunión de proyecto en Estonia y estamos dispuestos a acoger movilidades adicionales a Estonia.

   http://www.siksali.ee
  • Aegeas

   AEGEAS EKPAIDEFTIKI es un centro de formación para adultos, situado en el centro de Grecia. En un entorno moderno equipado con todas las comodidades necesarias, ofrece servicios de formación de alta calidad en los siguientes campos:

   • Enfermería - Asistente de Obstetricia
   • Asistente de Terapia Ocupacional
   • Auxiliar de enfermería
   • Cocinero
   • Repostero
   • Entrenador deportivo
   • Gestión y Finanzas en el Sector Salud
   • Gestión y Finanzas en el Sector Turístico
   • Asistente de Primera Infancia

   La organización ofrece especialidades muy buscadas a sus estudiantes, proporcionando así una solución viable para su futuro desarrollo profesional y éxito.

   Además de las especialidades mencionadas anteriormente, AEGEAS EKPAIDEFTIKI también trabaja con grupos sociales vulnerables o con individuos que corren el riesgo de ser excluidos socialmente, como desempleados, NEETS, personas que residen en zonas montañosas remotas, etc. Para dotarlos de todo lo necesario Habilidades y destrezas necesarias para su integración exitosa en el mercado de trabajo, la organización implementa seminarios hechos a la medida acompañados de orientación y asesoramiento profesional, así como prácticas de trabajo con empresas colaboradoras.

   La organización tiene también una orientación europea coherente, ya que tiene como objetivo participar activamente en la planificación, ejecución, evaluación y seguimiento de proyectos europeos y nacionales y actividades conexas, dirigidas principalmente a combatir el desempleo ya mejorar el aprendizaje permanente como Medios para una exitosa carrera profesional.

   Información del centro de formación

   • Instalaciones de 1.800 m2
   • 6 aulas totalmente equipadas
   • Enfermería, terapia ocupacional, cocina y pastelería, talleres de la primera infancia
   • Rincón de la web y wi-fi
   • Biblioteca especializada
   • Oficinas docentes y otros espacios administrativos
   • Oficina de empleo para graduados.
   Las actividades de AEGEAS EKPAIDEFTIKI pueden resumirse de la siguiente manera:
   1. Prestación de servicios educativos de alta calidad a adultos en especialidades especialmente buscadas por el actual mercado laboral griego. Los cursos tienen una duración de 5 semestres académicos (4 semestres de teoría y 1 semestre de prácticas en las empresas colaboradoras) y se acompañan de medidas que favorezcan la empleabilidad de los estudiantes.
   2. La entrega de seminarios nacionales de formación profesional a la medida para las personas en paro, los grupos en el riesgo de ser excluidos de la sociedad y los profesionales que necesitan actualizar sus conocimientos y habilidades. La extensa red de colaboradores expertos de la organización son responsables de diseñar los programas de capacitación de acuerdo a las necesidades de formación de cada grupo objetivo y otro especialista organizar las medidas de acompañamiento, así como para mejorar la empleabilidad de cada grupo (intervenciones, aprendizaje y empleo en las colocaciones personalizado, Seguimiento etc)
   3. Un esfuerzo intensivo con el fin de mejorar la dimensión europea de las actividades previstas, con el fin de participar en las actividades de redes dedicadas al intercambio de las mejores prácticas y know how en el campo de la formación profesional y el aprendizaje permanente.
   http://www.aegeas.edu.gr
  • Adesper

   AGRUPACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO RURAL (ADESPER) es una organización nacional sin fines de lucro con personalidad jurídica; Fue fundada como "Asociación".

   Está compuesta por diferentes Entidades y Organizaciones físicas y jurídicas, Asociaciones, PYME y Agentes Sociales que tienen una enorme experiencia en la gestión del desarrollo rural mediante la realización de acciones formativas y la creación de nuevos campos de empleo. (Autoempleo, cooperativas rurales y PYME rurales).

   El principal objetivo de Adesper es evitar el alto nivel de despoblación en las zonas rurales; Adesper quiere fijar la población en esas zonas rurales, así como promover las condiciones sociales y económicas en el medio rural. El principal interés de Adesper es capacitar y capacitar a las personas en estos nuevos campos de empleo y también el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación para capacitar y enseñar a las personas desfavorecidas y discriminadas (mujeres rurales, jóvenes que buscan su primer empleo, , Las personas que necesitan volver a entrar en el mercado de trabajo ... etc).

   Dentro de este objetivo ADESPER ha trabajado intensamente en varios proyectos europeos en los Programas Leonardo Da Vinci, LEADER, LIFE, INTERREG e EQUAL para trabajar para la profesionalización de los jóvenes "rurales", la cualificación, el desarrollo agrícola y la protección del medio rural.

   ADESPER pertenece a la "Asociación Española de Desarrollo", que desarrolla varios proyectos regionales, nacionales y europeos en diferentes ámbitos de desarrollo rural, agrícola y medioambiental.

   Tiene amplia experiencia en el campo del desarrollo rural sostenible. Se ocupa de este último desde un doble punto de vista: la formación y la creación de trabajo. De esta manera, fomenta la generación de empleo como forma de evitar el despoblamiento rural y mejorar las condiciones sociales y económicas en las zonas rurales. Cuenta con una amplia experiencia en el ámbito del desarrollo local y de la cooperación transnacional, así como en la gestión de los Fondos Comunitarios.

   La asociación ha participado añadiendo valor al Patrimonio Rural dentro de la Iniciativa Comunitaria Interreg. Como iniciativas como Innovación y Desarrollo del espíritu emprendedor en la Red Nature 2000.

   Ha participado en capacitación ambiental y sensibilización para la conservación y manejo de la biodiversidad de recursos naturales relacionados con bosques y áreas rurales dentro de la Fundación Biodiversidad.

   Participación en los planes de formación para la formación profesional en proyectos transnacionales del programa Leonardo Da Vinci. En más de 15 años de experiencia ADESPER ha participado en unos 14 proyectos Leonardo Da Vinci se centró en la adaptación y transferencia de itinerarios innovadores a las zonas rurales, promoviendo así el desarrollo rural, el autoempleo y el emprendimiento social.

   ADESPER ha participado en la conciliación laboral dentro de la iniciativa comunitaria EQUAL.

   Desarrolló e implementó un programa de orientación laboral, planes de factibilidad y creación de empresas dentro de determinadas actividades y actuaciones en el Proyecto AMBIEMPLEAte "Estrategia de Cooperación Interregional para promover la formación laboral y la creación de empleos de calidad en áreas rurales de alto valor ambiental pertenecientes a la Red NATURA 2000.

   Redacción y proyecto socio "Recuperación del bosque de castaños y conservación de su biodiversidad genética y paisaje en El Valle de Tietar y Las Médulas".

   http://www.adesper.com
  • Corane

   CoraNE es una organización portuguesa sin ánimo de lucro con un amplio rol de competencias y experiencia en el ámbito del desarrollo local y rural, creada en 1995, con el área de destino konown Terra Fria Transmontana, constituida por los municipios de Bragança, Miranda Do Douro, Vimioso y Vinhais. El equipo está formado por técnicos cualificados de varias áreas (9 personas). El objetivo principal de su creación es el desarrollo social, económico y cultural a través de la valorización, promoción y capitalización de las potencialidades locales mediante la ejecución de proyectos de desarrollo en la región. La valorización de sus recursos endógenos (naturales, culturales, etc.) Social, económico y cultural. El trabajo lo realiza la propia iniciativa de CoraNe o en colaboración con otras organizaciones.

   CoraNE se toma como referencia para el desarrollo de su territorio de intervención, reconocido por instituciones y público en general. Uno de los objetivos de la estrategia de desarrollo local de CoraNE es la implementación de la formación vocacional de personal, técnicos y gestores de marco institucional y Población local en general. CoraNE ha estado promoviendo la actividad formativa bajo el Eje 2 del Programa Operativo Potencial Humano (POPH), particularmente en Tipologías 2.2- Educación y Formación de Adultos (AET) y 2.3- Formaciones Modulares Certificadas (FMC), desde 2008. Continuar la misión de promover El desarrollo del territorio, la mejora de los recursos naturales y culturales y la estimulación de la creación de redes.

   Experiencia en programas: Leader II, Leader + y PRODER; Vida, Interreg, Leonardo, Equal, Igualdad entre hombres y mujeres, POEFDS, Agro, Agris, ON y POPH.

   Como organización privada de desarrollo local sin fines de lucro, CoraNE juega un papel importante y creciente en la creación de oportunidades y también desempeña un papel vital en el funcionamiento y la implementación de la democracia parcipativa CoraNE es un desarrollo local bien establecido con una experiencia, experiencia y capacidad diversas con la cooperación vital entre instituciones internacionales, nacionales y locales. Como organización no gubernamental CoraNE debe fomentar la cooperación y la comunicación entre los socios para reforzar la eficacia como actor en la implementación del desarrollo sostenible. Los 20 años de experiencia en el desarrollo de proyectos europeos obviamente nos dan experiencia y competencias como un LAG. Hemos desarrollado una gran cantidad de formación, participamos en la Carta Europea del Turismo Sostenible en Montesinho y en los Parques Naturales Internacionales del Douro e implementamos los suaves Parques Con Vida (un proyecto EQUAL con cuidados de calidad, ambientales, sociales y territoriales).

   CoraNE ha sido socio de otros dos proyectos de cooperación relevantes para este proyecto: Ambiempleate (Aldeias de Portugal), una red de apoyo a la sostenibilidad de los pueblos rurales del norte de Portugal.

   http://www.corane.pt
  • SERVIMA
  • Agroinstitut Nitra
  • SIKSALI ARENDUSSLETS MTÜ
  • Aegeas
  • Adesper
  • Corane